Събаряне

Дейности » Събаряне

Събаряме стари постройки-къщи,навеси,складове,обори и други.
Експресно и тотално почистване на терена.
Демонтираме покриви,
тераси,конструкции.

 

Събарянето на сгради може да включва частично демонтиране на конструкции или пълното им разрушаване.Независимо от вида на сградата/жилищна,обществена или промишлена/ за разрушаването  или частичният демонтаж ще трябва предварително да се разработи и приеме план за действие и тогава да се пристъпи към събаряне.Това е част от предварителната подготовка и е важно да се извърши от предварително избран от вас изпълнител.

Механично събаряне на сгради се извършва когато състоянието и местоположението на съоръжението  го позволява.В този случай разрушаването става бързо със специализиране техника.

Ръчното събаряне,най-често се използва ,когато се работи в близост до други сгради и при невъзможност за достъп на техника.

 
Facebook